Thomas van Els

Toen ik in 1999 in Japan woonde kwam ik in contact met shiatsu-therapie. Dat maakte zo’n diepe indruk op me dat ik er altijd een affiniteit mee heb gehouden. Na een internationale commerciële carrière ben ik in 2010 de vierjarige HBO Zen Shiatsu Opleiding voor therapeut in Amsterdam gaan volgen. Zowel in 2015, 2017 als in 2019 heb ik een delegatie van de zen shiatsu Opleiding begeleid in een studiereis naar Japan. Tijdens die reizen heb ik een directe en intensieve band met de beste Japanse docenten kunnen opbouwen, waar ik nog elke dag uit put.

Na mijn afstuderen aan de zen shiatsu Opleiding ben ik mijn praktijk voor Shiatsu-therapie begonnen. Naast Shiatsu heb ik vele aanvullende behandel methoden bestudeerd. Jaarlijks volg ik diverse Shiatsu bijscholingen.

 

En:

While living in Japan in 1999 I came into contact with shiatsu therapy. That made such a deep impression on me that I have always kept an affinity with it. After an international commercial career, I started the four-year HBO Zen Shiatsu Training for therapist in Amsterdam in 2010.

In both 2015,  2017, and 2019 I accompanied a delegation of the Zen Shiatsu Training on a study trip to Japan. During those trips I was able to build a direct and intensive relationship with the best Japanese teachers, from whom I still draw every day. After graduating from the zen shiatsu training I started my practice for Shiatsu therapy.

Besides Shiatsu I have studied many additional treatment methods. Every year I follow various Shiatsu training courses.

thomas van els shiatsu massage

Registratie

Shiatsu Amsterdam West (KVK 8089255)

Ik ben lid van de Shiatsu Vereniging Nederland (# 2017004) en sta ingeschreven bij het HBO Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)(#171124R). Leden van deze beroepsverenigingen zijn adequaat opgeleide shiatsu-therapeuten op HBO-niveau. De beroepsverenigingen zien toe op het zorgvuldig uitoefenen van de behandelingen.Leden van de SVN en de RBCZ zijn onderworpen aan het tuchtrecht van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).  Ik handel volgens de richtlijnen van de WKKGZ en de Meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling.

Daarnaast ben ik ingeschreven in het AGB-register dat de gegevens bijhoudt van alle erkende zorgverleners in Nederland.

 

En:

Shiatsu Amsterdam West (KVK 8089255)

I am a member of the Shiatsu Association Netherlands (# 2017004) and I am registered with the HBO Register Professional Practitioners Complementary Care (RBCZ) (#171124R). Members of these professional associations are adequately trained shiatsu therapists at HBO level. The professional associations ensure that the treatments are carried out carefully. Members of the SVN and the RBCZ are subject to the disciplinary law of the Complementary Care Disciplinary Law Foundation (TCZ). I act in accordance with the guidelines of the WKKGZ and the Domestic Violence and (Child) Abuse Reporting Code.

I am also registered in the AGB register, which keeps the data of all recognized healthcare providers in the Netherlands. 

Maak afspraak

Shiatsu vereniging Nederland
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg