Tarieven:

  • Reguliere Shiatsu behandeling      - 60 minuten € 79
  • Cadeaubon                                          - 60 minuten € 79
  • Tinnitus Shiatsu behandeling       -  60 minuten € 79

Deze behandeling is gericht op het verminderen van de tinnitus klachten door ontspanning te realiseren in en rondom het oor en nek gebied. Tevens ligt de focus op het verbeteren van het slaap patroon om vermoeidheids / stress-klachten te verminderen.

Betalingen

De eerste behandeling moet altijd direct worden afgerekend. Betalingen zijn mogelijk per pin of contant, overboekingen uiterlijk binnen vijf werkdagen. Een rittenkaart dient uiterlijk vóór de tweede sessie in zijn geheel te zijn betaald en is drie maanden geldig.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 24 uur van te voren.
Let op: afspraken op maandag dienen uiterlijk op vrijdag afgezegd te worden. Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd of waarvoor men niet op tijd aanwezig is, worden in rekening gebracht tegen het volledige tarief.

Vergoeding zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden Shiatsu behandelingen door een erkend therapeut en vallen binnen een aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen). Raadpleeg de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Belastingdienst

U kunt de nota zelf indienen bij uw verzekeraar. Rekeningen kunnen eventueel als niet vergoede medische kosten worden opgevoerd bij belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Zakelijke klanten

Bedrijven kunnen een offerte op maat ontvangen. Een deel van deze kosten is aftrekbaar. Ondernemers voeren de rekeningen van de behandelingen Zen Shiatsu soms op als kosten voor ARBO-zorg.

Maak afspraak

 

En:

Prices:

  • Regular Shiatsu treatment           - 60 minutes € 79
  • Gift voucher                                      - 60 minutes € 79
  • Tinnitus Shiatsu treatment          - 60 minutes € 79

This treatment is aimed at reducing tinnitus symptoms by achieving relaxation in and around the ear and neck area. The focus is also on improving the sleep pattern to reduce fatigue / stress complaints.

Payments

The first treatment must always be settled immediately. Payments are possible by pin or cash, transfers within five working days at the latest. A ride card must be paid in full before the second session at the latest and is valid for three months. Cancellation is possible up to 24 hours in advance. Please note: appointments on Monday must be canceled no later than Friday. Appointments that are not canceled on time or for which one is not present on time will be charged at the full rate.

Reimbursement by health insurer

Most health insurers reimburse Shiatsu treatments by a recognized therapist and are covered by supplementary insurance (alternative medicine). Consult the reimbursements per health insurer.

Tax authorities

You can submit the bill yourself to your insurer. Bills can possibly be entered as non-reimbursed medical costs in the tax return. Click here for more information on the website of the tax authorities.

Business customers

Companies can receive a tailor-made offer. Some of these costs are deductible. Entrepreneurs sometimes enter the bills for Zen Shiatsu treatments as costs for occupational health and safety care.

Maak afspraak